narawangan

Angin nu maturan teu daek lèlèr
Najan dina hatè geus mancawura sakabèh kamèmètl
Harepan nu disimbutan ku  kahayang
Kahalangan ku hiji kecap  

 

 

Ceuk manehna majar  di dunya taya nu hèman
Tanaga nu hengker wungkul pikeun kaulinan

Demi di dunya teu nyahoeun seungitna kahirupan
Lantaran manehna ngan saukur cocooan

 

 

saha nu bakal ngadenge kana gerenteus rusiah eusi hatè

Sepina diri, tungara awak, tapi angin ngahalangan

Harepan anu teu woleh datang

Nyengcelang dina kongkolak panon

 

 

Eweh sasaha saukur kuring jeng cimata

Ngabejaan suku kamana nya kudu lempang

Kualatan naon atuh kasedih nyimehan carita

Beu  gèning cimata teu daek suda

 

 

Hujan peting mawa gelap jeng burinyayna

Nakolan rasa ku gundam jeng samagaha

Rasa anuteu woleh  nyangsaya

Marengan  gerenteusna hate rungsing

 

 

 cutatatan  mangsa di gunung cipala (merak)

by:ewon 

  

Iklan

%d blogger menyukai ini: