rajah linuhung elmu

(Tiasa ku lagu rajah Kidung, Kinanti Payo sste)Pun sapun ka Maha Agung,
nu ngamurba bumi langit,
sungapan rawayan gelar,
tis tumitis ayun batin,
tang lumentang pawayangan,
jaladri asih awaking.

Kun fayakun nu ti luhur,
nu numpi di sanubari,
nu tapa dina mamaras,
ngusik-ngusik nu keur numpi,
ngobah-ngobah pangawasa,
jajaten kasakten diri.

Ti Kidul elmuning luhung,
ti Kaler elmuning hade,
ti Kulon elmuning katon,
ti Wetan elmuning iman.
ti luhur papayung agung,
ti handap dadampar takwa.

Sup nyurup rupaning elmu,
rep rerep sirna di diri,
jadi pakarang gumelar,
muga panjang mangpaatna,
pikeun bakti ka pertiwi.
muga rahayu walagri.

Amin Ya Robal Alamin,
Mugi Gusti Nangtayungan.

 di undeur tina urang sunda.net

Iklan

%d blogger menyukai ini: