ceurik rahwana

banon dari anu lucu
bojo akang anu geulis…-
geulis da anu geulis
kadieu sakeudeung heula
akang rek mere pepeling…-
aduh geulis mere pepeling
geura sambat indung bapa
samemeh akang pinasti

Aduh enung anu ayu
nu geulis pupujan ati…geulis-
pupujan ati
akang tangtu ngababatang
samemeh akang pinasti…-
aduh geulis akang pinasti
erek menta dihampura
lahir tumekaning batin

kaduhung akang kaduhung
kataji nu lain-lain…geulis-
nu lain-lain
ka iwat goda rancana
kagembang ku sinta wati…-
aduh geulis ku sinta wati
geuning kieu balukarna
malindes malika ka diri

 

Iklan

%d blogger menyukai ini: