asih nu lengit

lagu/rumpaka : Mang Engkos

Moal arek baha sagala rupi dodoja
nu bakal disanghareupan
moal arek ngaraheutan
sanajan kuring geus raheut
balilihan eta mah banda manusa
mega rumeuk ngahalangan cahya bulan
moal lesot kawasna tina teuteupan
da bongan na hate teh geus katalian
ngateng lir sutra dewangga
ngan panyipta kagagas ampir rek musna
nu ngancik na panineungan

Memeh layung hurung balebat nu kungsi datang
mega kayas katambias
panutan nu dipitineung
hanjakal pegat harepan
mawar ligar muguran samemeh mangsa
peurih sedih nandangan tunggara bae
ngagalindeng baluweng ku pitumbaleun
mikameumeut susuganan dipitineung
asih kuring nu meh leungit
moal laas sanajan dugi ka pati
keueung taya puntanganeun.

di undeur tina :urang sunda .net

 

Iklan

%d blogger menyukai ini: